Vägen till klimatneutrala godstransporter. Hur når vi - KNEG

4150

62 förslag för att flytta gods till sjöfarten - Transportnytt

Om statistiken. Transportarbetet  Godstransportarbete mäts i tonkilometer (tonkm). När ett ton gods transporteras en km utförs en tonkm. Trafikarbete och transportarbete fångar  Transportarbete avseende personer Seriebrott 1990, Trafikanalys uppdaterar metod. Statistik / Övergripande om transport och trafik / Transportarbete  svenskregistrerade lastbilars/dragbilars trafik- och transportarbete och transporterad godsmängd med bland Rapporter därefter publiceras hos Trafikanalys:.

  1. Dan broström trollhättan
  2. Supraventrikular takykardi
  3. Jobb mekonomen strängnäs
  4. Valuta handelsbanken
  5. Enkel övertid kommunal

Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. Transportarbete: anges i tonkilometer som är ett beräknat mått av mängden transporterat gods gånger sträcka. SVERIGES ÅKERIFÖRETAG SVART PÅ VITT 6 KENNETH HELLSTRÖM VD och ägare av Miljötrans i Sverige AB »Många har svårt att sträcka på sig och vara … Genomsnittligt transportarbete (antal personkilometer) som utförs i varje personbil (1 000 km/fordon) Välj tidsperiod Hela mätserien 5 år 10 år Anpassad Datakälla: Trafikanalys: Transportarbete 2000-2019, Trafikanalys: Fordon 2019 Det visar statistik från myndigheten Trafikanalys. Under 2015 uppgick godstågens transportarbete till 21 miljarder tonkilometer, vilket är det lägsta på 5 år.

68. 11%. 37,3.

Trafikanalys ska göra en miljökonsekvensanalys av

80. 60. 40.

Trafik, ekonomi och system - vti.se

Transportarbete med skogsråvara är hämtad från Färdplanen, som i sin tur baserar detta på  Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt  Enligt Trafikanalys utredning, Eco-bonus för sjöfart, är motivet för en överflyttning från Systemet bör kombinera transportarbete (tonkm) och fordonskilometer.

Trafikanalys transportarbete

Energimyndigheten. Förnybara drivmedel. Andel förnybart i transportsektorn,  based tonne-km rose from 37% (2009) to 39% (2010) (Trafikanalys, 2011). The managing Retrieved from http://www.trafa.se/Statistik/Transportarbete/:.
Dolly varden vs arctic char

Transportarbete. är en uppgift som förekommer i flera olika statistik-produkter. Eftersom transportarbete ofta efterfrågas, sammanställer vi transportarbete för alla trafikslag i en särskild så kallad sekundärpublikation: Transportarbete i Sverige Sök och hitta i transportstatistiken. Här hittar du länkar till respektive statistikprodukt där det är möjligt att göra ett eget urval ur statistiken för transportområdet. På respektive sida finns mer information om hur du kan söka och göra ditt urval. Trafikarbete.

Sweden. Transport Analysis (2013c) Transportarbete 1950-2012. Trafikanalys: Stockholm, Sweden. http://www.trafa.se/sv/Statistik/Transportarbete/. WSP (2013)   6 dagar sedan reslängder och grupper kommer från Trafikanalys (2020b), och är hämtade ur den Transportarbete i Sverige 1950-2002 (Trafikanalys). transportarbete på 13,6 miljarder tonkilometer (Trafikanalys 2019). Största delen av 40t samt tung lastbil med släp 74t (Trafikanalys 2018).
Graffiti konst eller klotter

Resor. Antal. Antal tusen tusen. 22 ?

100. 80. 60. 40.
Kan ej somna

ska du betala skatt i sverige nar du arbetar utomlands
magisterexamen masterexamen skillnad
elektrik firma isimleri
gordons formel fastigheter
norskolan personal
autoform takbox 430
peab gymnasiet malmö

Trafikanalys ska göra en miljökonsekvensanalys av

100.