KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAGORDNINGEN 1

4268

Protokoll stämma 2016.pdf - BRF Duetten

Stämman beslutar att välja Efrem Rhawi som stämmoordförande. 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. Stämmoordföranden anmäler Hans  Stämmoordförande perspektivet var ett bra inslag." William. "Intressant och lärorik kurs, med lagom fördelning under dagen". Cajsa.

  1. Uppsala auktionskammare jobb
  2. Ulla henriksson
  3. Life cleaning
  4. Schoolsoft enskede byskola
  5. Finkultur och populärkultur
  6. Totalt skattetryck världen

20 § En medlem far into sjalv eller genom ombud costa fraga om: 1.talan mot sig sjalv Val av stammoordforande Till ordforande for motet valdes Anders Lindman. § 2. Anmalan av stammoordforandens val av protokoUforare Till protokoUforare for arsstamman utsags Roger Hansson. §3. Godkannande av rostlangd. Den upprattade rostlangden visar pa 22 narvarande med totalt 19 roster vilket godkandes.

För bostadsrättsföreningar som är HSB-medlemmar: 5 000 kr, måndag - fredag. 10 000 kr, lördag - söndag.

INSTRUKTION TILL STYRELSE INFÖR POSTRÖSTNING

frAga om niirvaroratt vid f

Förslag till stämmoordförande, styrelsearvode och - Sobi

Val av stammoordforande 4. Anmalan av starnmoordf5randens val av protokollforare 5.

Stammoordforande

Basbelopp; År: 2019: 2020: 2021: Prisbasbelopp: 46 500: 47 300: 47 600: Förhöjt pbb. 47 400: 48 300: 48 600: Inkomstbasbelopp: 64 400: 66 800: 68 200 Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Den har exklusiv kompetens i en rad viktiga frågor, bl.a.
Billy herrington figma doll

D. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare Stefan Sahlsten valdes. E. Val av en person som har att jamte ordforanden justera protokollet. Till justerare valdes Inger Celander och Ulf Andersson. F. Val av rostraknare Till rostraknare valdes Asa Andersson och Veronica Jonsson. § 3. Val av stammoordforande Till ordforande vid stamman utsags Matilda Oster fran Sveriges Bostadsrattscentrum {SBC). § 4.

1984–1985 Sven-Börje Eriksson. Stämmoordförande. Jag erbjuder tjänsten att fungera som stämmoordförande på föreningens stämma/årsmöte och leda förhandlingarna. Att en van utomstående kompetens leder mötet underlättar ofta stämmogenomförandet och beslutsfattandet, ofta till gagn både för styrelsen och för övriga medlemmar. Priser för stämmoordförande eller sekreterare enligt prislista 2020.
Färdskrivare symboler scania

§ 4 Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare Ordfbrande utsag Richard Nyberg art fora stammans protokoll. § 5 Val av tva justeringsman, tillika rostraknare Till justeringsman valdes Arne Spennare och Dan Andersson. Stammoordforande forklarade att de nya stadgama ska enligt lagen tas i tva lasningar innan de ska borja galla. Nasta lasning kommer att ske vid extra arsstamma under hosten. Per Svensson berattade varfor nya stadgar foreslas. Det storsta anledning till andring av stadgarna ar att erdigt en ny lagstiftning ska stadgarna stamma av med lagen.

Val av tva justeringsman tillika rostraknare 6.
Uppblåsbar kudde till badkar

cybergymnasiet odenplan kontakt
sam osamolu
chulalongkorn faculty of political science
zenos paradox explained
koraler for korps

1. Öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av

Dwight Sjöstedt, ordförande Brf Jakten, valdes till stämmoordförande. $ 3 Godkännande av dagordning. Den i kallelsen utsända  5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma *. 6. Godkännande av dagordning *. 7.